interfacing

interfacing – additional layer added to the wrong side of a fashion fabric to support the shape of a garment piece and add body. Traditional interfacings are sewn-in, the modern ones are usually fusible. Read more Interfacing

interfacing

Interfacing / Versteviging

Versteviging is een extra tussenlaag die op een modestof wordt aangebracht om deze in vorm te brengen en houden en wat ondersteuning te bieden. Het voegt zowel "body" als stabiliteit toe aan de stof en controleert de stretch. Je vindt versteviging in hals/schouder naden, in kragen, knoop- en knoopsgatbanden, manchetten, jas- en vestvoorpanden ... en ga zo maar door. De vesteviging moet van dezelfde soort / structuur zijn als de modestof, hetzelfde gewicht hebben en kan niet zichtbaar zijn aan de goede kant van een kledingstuk.

Versteviging is een echt “geheim” van een succesvol genaaid kledingstuk, het is goed verborgen, maar het is een essentieel deel voor een goede kledingconstructie. Versteviging maakt, zoals de naam al doet vermoeden, de stof steviger, waardoor de pasvorm beter blijft. Geloof het of niet, maar de manier waarop een kledingstuk eruit ziet, wordt sterk beïnvloed door de toegepaste versteviging. Lange tijd was de distributie van professionele versteviging beperkt tot professionele naaisters en daarom waren de meesten van ons alleen bekend met een gewone vliseine / vilene. Gelukkig is dat nu anders en onze projecten kunnen ook profiteren van de kwaliteiten van professionele verstevigingen.

sewing_patterns

Verstevigingen worden ook gecategoriseerd door hoe ze worden toegepast: ingenaaid en opstrijkbare (plakbare).

De ingenaaide verstevigingen (meestal te vinden in jassen en vesten van goede kwaliteit) zijn vaak multi-layer delen, vak met de hand gemaakt en ingenaaid.

sewing_patterns

De plakbare verstevigingen zijn vezels met een laag lijm aan één zijde, die de versteviging aan de modestof bindt.

sewing_patterns

We richten ons in dit artikel op plakbare verstevigingen, die snel en gemakkelijk kunnen worden aangebracht en daarom de gebruikelijke keuze voor moderne naaisters zijn.

De populairste en goedkoopste versie van een plakbare versteviging is een vliseine / vilene . Het is meestal een vrij dun, synthetisch en papierachtig weefsel, maar tegelijkertijd vrij stijf. Sommige vliseines worden versterkt door parallelle stiksels. Het is nog steeds structureel zwak en breekt gemakkelijk als er spanning op wordt uitgeoefend en daarom is het alleen goed voor het verbinden van kleine elementen of als een tijdelijke (constructie)versteviging. Het is echt niet geschikt voor grotere elementen zoals voorpanden of kragen. Dit soort versteviging voegt heel veel stijfheid toe aan een stof en kan het eindresultaat van jouw project bederven. Deze wordt het meest verkocht, maar op sommige stoffen blijft de plakbare versteviging gewoon niet goed zitten en werken.

cutting tools
cutting tools

Verstevigingen vallen ook in twee categorieën qua structuur: ze zijn geweven of gebreid.

sewing_patterns

Voor jassen kunnen we blindelings gebreide verstevigingen aanbevelen, gekenmerkt door hun flexibiliteit en het toevoegen van extra body/volume aan de stof. Ze ondersteunen de stof, maar vervormen de natuurlijke stroom/flow van de stof niet en laten de stoffen vouwen en vallen zoals bedoeld. Bekijk de structuur van een zo'n versteviging van naderbij op deze foto.

sewing_patterns

Tijdens het naaien van breisels, is de flexibiliteit van de interface echt het belangrijkste issue en probleem. Gebruik voor dergelijke kleding alleen maar gebreide interfacings, maar niet dikker dan je modestof. Gebreide interfacings zullen de rekbaarheid van breisels niet beperken en zullen ook niet uit elkaar scheuren wanneer het kledingstuk gaat rekken.

sewing_patterns

Er zijn ook stretchy geweven verstevigingen speciaal gemaakt voor stretchy geweven stoffen (logica is het,toch?). Hun kenmerken zijn vergelijkbaar met gebreide verstevigingen, maar de structuur van de verstevigingen is geweven.

sewing_patterns

En als laatste, maar zeker niet in het minst, de speciale versteviging voor hemdkragen en knoopbanden . Probeer ze een keer en je zult nooit meer een andere interface voor een stand/kraag gebruiken! Gegarandeerd. Ze zijn gemaakt van geweven katoen en hebben verschillende diktes en scherpe niveaus, maar zijn over het algemeen heel stijf en plat.

sewing_patterns

Interfacing is an extra, in-between layer applied to a fashion fabric in order to keep it in shape and provide support. It adds body as well as stability and controls stretch. You will find interfacings in collars, button and buttonhole bands, cuffs, jacket lapels and so on. Interfacing should be of the same kind/structure as the fashion fabric, have the same weight and should not be visible from the right side of a garment.

Interfacing is a true “inside story” of a successfully sewn garment, it is hidden inside but essential for a good construction. Believe it or not, but the way a garment looks outside is strongly impacted by the interfacing applied. For quite some time distribution of professional interfacings was restricted to professional sewers and therefore most of us was only/mainly familiar with a vliseine/vilene. Luckily the market for over-the-counter interfacings AVAILABLE for home sewers has grown recently and our projects can also benefit from the qualities of professional interfacings.

sewing_patterns

Before we present some interfacings that we use on a daily basis, let us make some general remarks. The interfacings fall into two categories from the construction point of view: they are woven or knitted. They are also categorized by how they are applied: sewn-in and fusible.

The sewn-in interfacings (usually to be found in good quality jackets) are very often multi-layers, hand-based to the fashion fabric and later on caught into the seams.

sewing_patterns

The fusible interfacings are fibers with a layer of glue on one side that bonds the interfacing to the fashion fabric (under a combination of heat and pressure).

sewing_patterns

We focus in this article on fusible facings, which are quick and easy to apply and therefore the usual choice of modern sewers.

The most popular and the cheapest version of a fusible interfacing is a vliseine/vilene. It is usually a rather thin and sheer, synthetic and paper-like tissue, however quite stiff at the same time. It is structurally weak and breaks easily if any tension applied and therefore it is good only for interfacing small elements. It is really not appropriate for larger elements such as fronts, jacket lapels. Some vliseine/vilene tissues are strengthened by parallel stitching lines, which enforces it - that is true - but it is still not suitable for jackets. This kind of interfacing adds a lot of stiffness to a fabric and may spoil the end result of your project.

cutting tools
cutting tools

For interfacing jackets we can blindly recommend knitted interfacings characterized with flexibility and adding extra body to the fabric. They support the fabric, but do not distort the natural flow of the fabric and let it fold and roll as it is intended to. Have a closer look to see the structure of such an interfacing.

sewing_patterns

While sewing from knits, the flexibility of interfacing is really the key issue. For such garments use knitted interfacings, but not thicker than your knit. They will not restrain the stretchability of garments made from knits and will not tear apart inside a knit garment when stretched.

sewing_patterns

There are also stretchy woven interfacings made especially for stretchy woven fabrics (logic isn’t it?). Their features are similar to knitted interfacings, but the structure of the interfacing is woven.

sewing_patterns

And last, but definitely not least, the special interfacing for shirt collars and button bands. Try them once and you will never, ever use any other interfacing for a collar again. Guaranteed. They are made from a woven cotton and come at different thickness and crisp levels, but are in general pretty stiff and flat. You can combine very crisp/stiff interfacing for a collar with a medium crisp/stiff interfacing for collar stand and button bands.

sewing_patterns

Leave a Reply

error: