Welcome / Welkom

  • Nederlands
  • English

Welkom bij de fantastische naai-wereld van MySizePatterns!

We hebben hier iets heel speciaals voor u - een unieke combinatie van een naaipatroon en een uitgebreide (foto)naaigids. Bovendien hebben onze patronen ongelooflijke maten en houden ze rekening met verschillende borstomvangen (borstmaten), eisen van een schuine of een afgeronde/bolle rug, evenals specifieke kenmerken van schuine of rechte schouders (voor de heren). Geloof het of niet, maar we zijn allemaal in minstens één aspect niet "perfect" en MySizePatterns zorgt ervoor dat we zo goed mogelijk pasvorm in onze naai-projecten kunnen krijgen. De naaigids bij elk (!) patroon leidt u door alle technische aspecten en stappen van het naaiproject - om van uw werk een prachtig kledingstuk te maken. Waarom zijn we niet "perfect"? Lees erover hier: Perfectly non-standard

We richten onze projecten tot alle naailiefhebbers - tot serieuze huiskleermakers die al ervaring hebben met naaien en op zoek zijn naar nieuwe uitdagingen, maar vooral tot alle avontuurlijke beginners - die graag de fantastische wereld van naaien willen ontdekken. Met onze gedetailleerde foto-naai-instructies en alle voorkennis met betrekking tot een bepaald model, kunt u niet anders dan slagen. Ook ga je stap-voor-stap verschillende naai-technieken onder de knie krijgen. Het is bijna als aan naai-cursus met praktische opdrachten.

sewing_patterns

De patronen, naai-tutorials en modelgegevens zijn in het Engels en worden voor alle modellen nog in 2019 ook beschikbaar in het Nederlands (lees info per model om te checken of de NL-versie al klaar staat). De informatie wordt gegeven in twee metrische systemen (cm en inch). Als u nog verdere verduidelijking nodig heeft, kunt u altijd een vraag stellen via het contactformulier Contact of via en priv bericht op de Facebook My Size Patterns .

Al onze patronen zijn beschikbaar voor verschillende langtes, wat veel meer is dan alleen een eenvoudige aanpassing is de lengte van patroondelen bij de zoomlijn, maar ze zijn ontworpen met specifieke lichaamsverhoudingen. Bovenop verschillende lengtes zijn er 4 borstmaten en 3 soorten van de rug - en dat voor alle omtrekmaten. Dit alles resulteert in 792 (!) mogelijke maatcombinaties voor een kledingstuk voor een vrouw. Er is dus een grote kans dat u hier vindt wat uw silhouet nodig heeft - maak gewoon uw keuze.

sewing_patterns

Benieuwd? Lees meer over ons maatsysteem in het artikel MySizePatterns sizes / maten Maar als dat nog steeds niet genoeg is, bieden we u ook de mogelijkheid om ons patroon in uw individuele metingen, op maat dus,(!) als een individuele bestelling te krijgen Custom order.

Bovendien zijn we van plan in 2020 nog een stap verder te gaan en een nieuwe service te introduceren, een patroon ontwikkeld voor u individuele metingen en volgens ... uw ontwerp. Dit "speciale project" zal een niet-standaard aanbod zijn, afhankelijk van de onderhandelingen over de timing, het proces en de prijs, afhankelijk van de complexiteit van een bepaald project. Denk aan een bruiloft of een avondjurk die je leuk vindt - of een ander kledingstuk van je dromen.

Wij bieden u digitale patronen, elke maatgrootte/combinatie in een afzonderlijk bestand (geen gelaagd PDF-patroon), zodat u alleen de maat kunt afdrukken die u nodig hebt. De patronen hebben overal naadtoeslagen, dus je loopt geen risico om de toelagen te vergeten of mis-rekenen terwijl u de stof snijdt.

MySizePatterns-projecten zijn ontworpen om een ​​opvallend kledingstuk te leveren en rekening te houden met de nieuwste ontwikkelingen in patronen maken en modetrends. De naaistappen zijn zorgvuldig doordacht om technisch zo eenvoudig mogelijk te zijn, maar tegelijkertijd te zorgen voor een professioneel ogende kledingafwerking.

Bekijk ons ​​gratis/test product met een prachtige rok MySizePatterns Test skirt (0001)

Geniet van je hobby!

MySizePatterns

Welcome to the fantastic MySizePatterns sewing experience!

We have got here something really special for you – an unique combination of a sewing pattern and a comprehensive sewing guide for it. Moreover, our patters have incredible sizing and take into account different bust sizes, requirements of a sway or a rounded back as well as specifics of sloping or straight shoulders. Believe or not, but we are all in at least one aspect  Perfectly non-standard and MySizePatterns take care of it.  The sewing guide accompanying each pattern will lead you through all technical aspects and steps of the sewing project - to make your garment a stunning piece of clothing.

We address our projects to all sewing enthusiasts - to serious home dressmakers already experienced in sewing and searching for new challenges, but especially to all adventurous beginners - eager to discover the fantastic world of sewing. With our detailed photo sewing instructions and all inside information regarding a given model you have no other way but to simply succeed.

sewing_patterns

The patterns, sewing step-by-step tutorials and model particulars are in English and by the end of this year will be also available in Dutch. The information is given in two metric systems (cm and inch). If you still need some further clarification, you may always ask a question via the contact form Contact Us or leave a reply under the product. You may freely write in English, Dutch or Polish (with other languages we will ask Mr Google Translate for help).

All our patterns are available for various heights, which is not just a simple alternation of making patterns pieces longer of shorter at the hemline, but they are designed taking into account specific body proportions. On top of different heights, there are 4 bust sizes and 3 types of the back  - and that for all circumference sizes. All this results in 792 (!) possible size combinations for a garment for a woman. So there is a great chance that you will find here what your silhouette needs  - just make your choice.

sewing_patterns

Intrigued? Read more about our sizing system in the article Incredible MySizePatterns sizes. But if that is still not enough, we also offer you a possibility to order our pattern in your individual (!) measurements as a Custom order.

Moreover, we plan in 2020 to go even one step further and introduce a new service, being a pattern developed for you individual measurements and according to your design. This "Special project", will be a non-standard offer, subject to negotiation regarding the timing, process and price- depending on the complexity of a given project. Think about a wedding or an evening dress you fancy - or any other garment of your dreams.

We provide you with digital patterns, each size in a separate file (no layered PDF pattern) allowing you to print only the size that you need. The patterns have seam allowances included throughout, so you run no risk of miscalculating the allowances while cutting the fabric.

MySizePatterns projects are designed to deliver an eye-catching piece of clothing and take into account the latest developments in pattern making and fashion trends. The sewing steps are carefully thought through to be technically as easy as possible, but to lead to a professionally looking garment finish at the same time.

Check out our free product featuring a superb knit skirt MySizePatterns Test skirt (0001)

Enjoy your sewing experience!

MySizePatterns

Leave a Reply

error: