Ordering patterns / Bestellen patronen

De bestanden voor je bestelling worden binnen 24 uur per e-mail verzonden.

Om een bestelling te kunnen plaatsen, heb je een account nodig. Om een nieuwe account te maken, dien je op de "My account" knop (naast de winkelwagen) te klikken. Er komt een scherm waar je jouw gegevens kan invullen.

sewing_patterns

Als je een mobiele telefoon gebruikt, tik je op het pictogram "hamburger" om het volledige menu te zien. Ga dan verder naar "Mijn account".

sewing_patterns

Nadat je ingelogd op jouw account bent, ga je naar het product dat je wilt kopen. Je ziet een aantal opties voor de maat. Deze opties zijn afhankelijk van het model, maar ze hebben te maken met de lichaamslengte, de afmetingen/maten en de PDF type (voor de US-klanten de US letter formaat). Voor dames: je hebt extra keuzes met betrekking tot de borstomvang of de tailleomvang en meestal ook voor het rugtype. Voor heren: er zijn patroonvariaties voor schouders of de tailleomtrek. Lees eerst over MySizePatterns sizes / maten .

Maak jouw keuzes door op EEN van de varianten per elke optie te klikken. Klik vervolgens op "Add to chart" onder de opties om jouw selecties te bevestigen.

sewing_patterns
sewing_patterns

Je ziet nu een kop boven het product om je te informeren dat het product zojuist is toegevoegd aan de winkelwagen. Je kunt je winkelwagen bekijken door op de knop "View chart" te klikken of door op het pictogram met een winkelwagen in de menustreep te klikken.

sewing_patterns

Als je een mobiele telefoon gebruikt, moet je omhoog scrollen om deze informatie te kunnen zien.

sewing_patterns
sewing_patterns

Als je naar je winkelwagen gaat, kan je nog een keer checken of je de juiste patroongrootte en andere opties hebt geselecteerd.

sewing_patterns

Op een mobiele telefoon:

sewing_patterns
sewing_patterns

Als dat OK is, kan je doorgaan met afrekenen.

sewing_patterns
sewing_patterns

Zoals je ziet, is er een aantal betalingsopties beschikbaar. Selecteer een van hen en plaats de bestelling zodra je de algemene voorwaarden van onze site hebt bekeken.

sewing_patterns

Na de bestelling worden de bestanden binnen 24 uur per e-mail (aan gegeven bij de account) naar je verzonden. Het pakket bestaat uit patroonbestanden voor gekozen maatopties en een afzonderlijk bestand met de Full Sewing Guide (naai-instructies) voor dit patroon.

De volgende stap is Printing the pattern / Patroon printen .

The files for orders will be sent within 24 hours per e-mail.

You need to have an account on our site to place an order. To create a new account, click on the "My account" button (next to the shopping cart). There will be a screen where you can enter your details.

sewing_patterns

If you use a mobile telephone, tap on the "hamburger" icon to reveal the full menu. Go further to " My account".

sewing_patterns

Once logged into your account, go (back) to the product that you want to purchase. You will see a number of options to choose from. These options differ depending on the model, but they always refer to the body height, range of the (circumference) sizes and PDF printing format. For Ladies  you have additional choices regarding the bust size or waist size and usually also for back type. For Gentlemen there are pattern variations available for the shoulder type and/or waist size. Read about Incredible MySizePatterns sizes first.

Make your choices by clicking on one of the options per each category. Then click on "Add to chart" below the sizing options to confirm your selections.

sewing_patterns
sewing_patterns

You will now see a heading above the product informing you that the product has just been added to the chart. You can view your chart either by clicking on the " View chart" button or by clicking on the icon with a basket located on the menu stripe.

sewing_patterns

If you use a mobile telephone, you ned to scroll up to see this information.

sewing_patterns
sewing_patterns

If you go to your shopping chart you will be able to control if you made the correct selection of the pattern size.

sewing_patterns

On the mobile:

sewing_patterns
sewing_patterns

If that is OK, you can proceed with the checkout.

sewing_patterns
sewing_patterns

As you can see, there is a number of payment options available. Select one of them and place the order once you have viewed the terms and conditions of our site.

sewing_patterns

Once the payment has been executed, you will get the files sent to your e-mail within 24 hours. The package consists of pattern files for the chosen sizes and a separate file with the Full Sewing Guide dedicated to this pattern.

The next step is Printing the pattern / Patroon printen .

Leave a Reply

error: