Non-standard waist line / Afwijkende taille omtrek

In confectiekleding (en bijna alle naaipatronen) vind je standaardverhoudingen tussen de tailleomtrek en de heupomtrek (kijk hieronder)

sewing_patterns

Het is echter heel gewoon dat deze verhoudingen anders zij, wat leidt tot verschillende pasvormproblemen. Als je taille smaller is dan de standaard, kan je deze relatief "quick & dirty" fixen door de zijnaden iets breder naaien. Als de tailleomtrek groter dan de standaard is, is dat meer uitdagend, maar nog steeds niet te moeilijk - als de rok een zeer eenvoudig ontwerp heeft (kokerrok).

Als een ontwerp bijzondere designlijnen, panden, delen etc heeft, is het geen makkelijke klus om het goed te doen en de gewenste verhoudingen te behouden. Bovendien, bij de tailleomtrek van het patroon te vergroten, moet je er rekening mee houden dat de extra cm  meestal aan de voorkant nodig zijn. Dit komt meestal door een meer prominente buik en je buik is aan de voorkant, toch? Dus dit is de reden waarom het simpelweg nemen van een maat die alleen maar groter is, geen goede oplossing is. Sterker nog, het veroorzaakt pasvorm problemen rond de heupen!

Daarom gaan we deze uitdaging aan en stellen we onze rokken en broeken ook beschikbaar in extra maten, voor non-standaard taille, rekening houdend met niet-standaard verhoudingen tussen de taille en de heupen.

sewing_patterns

De logica hier is vergelijkbaar met onze non-standaard maten voor de borst (Different bust sizes / Verschillende borst maten), waar:

S”: betekent Standaard verhouding van de taille-heupcombinatie,

S-1” verwijst naar de taille maat dat EEN maat  MINDER (= kleiner) dan de standaard is,

S+1” verwijst naar de taille maat dat EEN maat MEER (= breder) dan de standaard is,

S+2” verwijst naar de taille maat dat TWEE maten MEER (= breder) dan de standaard is

We nemen hier een bepaalde vereenvoudiging van de methodologie. De stap van één maat (meer of minder) komt eigenlijk overeen met maten tot EU46, waarbij het verschil voor de taille tussen maten gelijk aan 4 cm is. In de maatvoering boven EU46 is deze groei groter en gelijk aan 6,5 cm per maat. Het is dus eigenlijk gelijk aan 2/3 verandering in grootte. Houd dus rekening met de term "één maat" meer of minder, maar controleer ALTIJD de exacte afmetingen in onze maattabellen.

Hoe moet ik de maat kiezen?

De leidende maat bij rokken en broeken is jouw  heupenomtrek . Op basis daarvan moet je de optie voor de tailleomtrek kiezen. Vergelijk vervolgens jouw tailleomtrek met de S-1 tot S + 2 metingen, voor de basis heupenmaat.

Voorbeeld: Heupomtrek 100cm en tailleomtrek 80cm is de rok / broek maat 40 / S + 1. Dit komt omdat de standaard tailleomtrek voor de maat 40, 76cm is. De omtrek van 80cm is 4cm meer dan maat 40 en dit komt overeen met de taillieomtrek van de maat 42, dat is EEN maat MEER meer dan voor de maat 40.

In ready-to-wear garments (and almost all sewing patterns available on the market) you will find standard proportions between the waist circumference and the hip circumference.

sewing_patterns

However, it is very common that these proportions differ in a real life, which leads to quite obvious fitting issues. If your waist is smaller than the expected standard, you can fix it relatively "quick and dirty" by taking the side seams slightly in. If the waist circumference is larger than the standard this is more challenging, but still possible - if only the skirt has a very plain design.

If a design has fancy cuts, yokes etc, it is quite a task to get it right and keep the desired proportions. Moreover, by enlarging the pattern waist circumference you should take into account that the extra cm/in are needed mostly on the front and should not be evenly spited between the front and the back. As this is usually due to more prominent abdomen and your belly is usually "rather" on the front, isn't it? So this is why simply taking up a regular size that is larger does not actually solve the problem on the waist level, not to mention that it creates fitting issues around the hips!

Therefore, we cover this challenge and make our skirt and pants available also at additional sizes taking into account non-standard proportions between the waist and the hips.

sewing_patterns

The logic here is similar to our non-standard sizing for the bust size (Bust size matters), where:

S”: means Standard proportions of the waist-hip combination,

S-1” refers to the waist size ONE size LOWER (=smaller) than the standard,

S+1” refers to the waist size ONE size HIGHER (=wider) than the standard,

S+2” refers to the waist size TWO sizes HIGHER (=wider) than the standard

Again, we take here a certain short-cut for the simplicity of the methodology. The one size step corresponds actually to sizes up to EU46/US16/UK18, where the skip between sizes is equal to 4cm/1.6". In the sizing above EU46/US16/UK18 this grow is larger and equal to 6.5cm /2.6" per size. So it is actually equal to 2/3 size change in the second range. So keep in mind the rule "one size" higher or lower, but ALWAYS check the exact measurements given in our sizing tables.

How to choose the size?

The leading measurement is your hips circumference. Based on that you need to choose the circumference size. Next, compare your waist circumference with the S-1 up to S+2 measurements. Based on that you should choose the waist size.

Example: Hip circumference 100cm and waist circumference 80cm is the skirt/trousers size 40/S+1. This is because the standard waist circumference for the size 40 is 76cm. The circumferece of 80cm is 4cm more than the size 40 - it corresponds to the size 42, which is ONE SIZE more than the size 40.

Leave a Reply

error: