Which height to choose / Welke lengte kiezen

What a strange dilemma you could say, as you know exactly what your height is. So there should be absolutely no doubts as to which height to take for a sewing pattern. Should it or should it not?

If you are close to standard body length proportions, you may indeed ignore this topic and go for the same pattern height for all kinds of garments. So let's check if you have a standard silhouette for the lengths.

A great deal of pattern making systems is based on 1/8 proportions, deriving from the work of Michael Angelo.

sewing_patterns

However, a great deal of the population has a deviation from this benchmark. Just to picture some examples.

sewing_patterns

You can easily check if your body lengths correspond with the standard lengths applied in our patterns by checking especially the back length and front length measurements. They are your first indicators if you should consider other pattern height than your body height.

You can make quite easily a test of your body proportions by asking somebody to take a photo of your silhouette (wear only close fitted knit t-shirt and tights), which you can later analyse once printed or on the screen.

Let's analyse en example for a figure with a longer upper body and shorter legs (the first drawing on the left).

Generally, such a silhouette should go for patterns for a higher body height if making blouses and most probably dresses as well. On the contrary, for skirts and trousers the best choice would be the pattern height lower than the actual body height.

Note, this is a very general and simplified, quick guideline assuming that the differences in your back and front lengths are not linked to other deviations from the standard proportions such as large breasts, sway back or rounded back. All we say it that be aware for what height you choose as this is not so obvious as it may seam. And again, making a test garment and examining it thoroughly will tell you the truth.

Wat een vreemd dilemma zou je kunnen zeggen, want je weet precies wat je lengte is, toch?. Er moet dus absoluut geen twijfel zijn ​​over de hlengte die je zou moeten nemen voor een naaipatroon. Zou het wel of niet moeten?

Als u dicht bij de standaard lichaamslengteverhoudingen bent, kunt u dit onderwerp inderdaad negeren en dezelfde patroonhoogte gebruiken voor alle soorten kleding. Laten we dus kijken of je een standaardsilhouet(proporties) voor de lengtes hebt.

Veel systemen voor het maken van patronen zijn gebaseerd op 1/8 verhoudingen, afgeleid van het werk van Michael Angelo.

sewing_patterns

Een groot deel van de bevolking wijkt echter af van deze benchmark. Om maar enkele voorbeelden voor te stellen.

sewing_patterns

Je kan eenvoudig controleren of jouw lichaamslengtes overeenkomen met de standaardlengtes die in onze patronen worden toegepast door met name de metingen van de ruglengte en de voorlengte(s) te checken. Dat zijn jouw eerste indicatoren als je een andere patroonhoogte moet overwegen dan jouw lichaamslengte.

Je kunt heel gemakkelijk je lichaamsverhoudingen testen door iemand te vragen om een ​​foto van je silhouet te maken (draag alleen een nauwsluitend kleding - t-shirt en een panty), die je later kunt analyseren nadat je hem hebt afgedrukt of op het scherm ziet.

Laten we een voorbeeld analyseren voor een figuur met een langer bovenlichaam en kortere benen (de eerste tekening links).

Over het algemeen moet een dergelijk silhouet gaan voor patronen voor een grotere lichaamslengte bij het maken van blouses en hoogstwaarschijnlijk ook jurken. Integendeel, voor rokken en broeken is de beste keuze juist de patroonhoogte dat kleiner is dan de werkelijke lichaamslengte.

Let op, dit is een zeer algemene en vereenvoudigde, snelle richtlijn, ervan uitgaande dat de verschillen in je rug- en voorlengte niet zijn gekoppeld aan andere afwijkingen van de standaardverhoudingen zoals grote borsten, sway-back rug of afgeronde/bolle rug. Het enige dat we hier zeggen is dat je je bewust moet zijn van de hoogte die je kiest, omdat dit niet zo vanzelfsprekend is zoals het lijkt. En nogmaals, als je een testkledingstuk maakt en grondig onderzoekt... we zullen de waarheid ontdekken.

Leave a Reply

error: