Twin needle / Tweelingnaald

Als je geen cover-machine hebt, maar jouw kledingstukken van breisels (= knits) een professionelere naadafwerking wilt geven - probeer een truc met een tweelingnaald. Elke gewone naaimachine met een zig-zag keelplaat kan prachtige "coversteken" naaien met een tweelingnaald. Op deze manier krijg je een naad die elastisch is en er professioneel uitziet. Een echter "must have" tijdens het naaien van breisels, zwemkleding of andere rekbare materialen.

Zet de tweelingnaald er in (net zoals een gewone naald met de platte kant van de schacht naar achter).

sewing_patterns

Zet de extra spoel op een klospen die in een speciaal gat wordt geplaatst.

sewing_patterns
sewing_patterns

Als zo'n extra klospen / klospen-gat niet in jouw machine staat ... wees creatief en stop de tweede spoel bijvoorbeeld in een mok die naast de machine wordt geplaatst.

sewing_patterns

Rijg de machine in zoals je gewend bent, ÉÉN draad per keer. Met beide draden volg je gewoon de route voor de bovendraad totdat je vlak boven de naald komt.

sewing_patterns
sewing_patterns

Als jouw machine meer dan één draadspanningsschijf heeft, leidt u de treden door afzonderlijke gleuven. Zo niet, gebruik dan dezelfde sleuf. Geen zorgen, het is geen probleem. Het belangrijkste is dat de draden onderweg niet om elkaar heen worden gedraaid / gekruist. Dit kan wel een probleem zijn. Als de machine niet goed werkt met een tweelingnaald, controleer dan of de draden niet zijn gekruist. Een andere reden kan zijn dat de naald te hoog of te laag is ingebracht. Controleer dat ook.

sewing_patterns
sewing_patterns

Bij de naald: split de twee draden en leidt elke draad door een aparte naald van de tweelingnaald. Nog een draad eronder en je bent klaar! Gebruik de rechte steek.

sewing_patterns
sewing_patterns
sewing_patterns

Deze techniek geeft twee parallelle streeklijnen aan de goede kant van de stof en een zigzagsteek eronder. Het heeft elasticiteit en ziet er erg netjes uit. Zoals je ziet, kan zelfs de meest eenvoudige, niet-elektronische naaimachine deze taak met gemak uitvoeren! Er is dus eigenlijk geen "hoge investering" barrière die je zou kunnen verhinderen om je naai-passie te ontwikkelen. Dat is echt goed nieuws, toch?

sewing_patterns
sewing_patterns

Je kunt deze steek gebruiken ook als je geen OVERLOCK-machine hebt. Je gaat met de tweelingnaald naaien langs de randen van een breisel en daarna de overtollige naadtoeslagen gewoon bijsnijden. Het kan op deze manier een overlock vervangen!

sewing_patterns
sewing_patterns

Maar je zou het waarschijnlijk gebruiken voor het doorstikken van de zomen.

sewing_patterns
sewing_patterns

If you have no cover-machine, but want to give your knit garments a more professional seam finish - try a trick with a twin needle. Any regular home sewing machine with a zig-zag throat plate is capable of sewing beautiful “cover stitches” with a twin needle. This technique provides you with a seam that has elasticity and looks professional. A real must while sewing knits, swimwear fabrics or other stretchy materials.

You install a twin needle (ballpoint/jersey/stretch)in your machine just like a regular needle with the flat part of the shank towards the back.

sewing_patterns

Install the additional spool on a spool pin inserted in a special hole.

sewing_patterns
sewing_patterns

If no such additional pin / pinhole fund in your machine…. be creative and put the second spool for instance in a mug placed next to the machine.

sewing_patterns

Thread your machine as you normally would, ONE thread at a time.

sewing_patterns
sewing_patterns

If your machine has more than one thread tension disk, guide the treads through separate slots. If not, use the same slot. No worries here, it is not really a big problem. The most important thing is that the threads don't get twisted around one another along the way. This may be a problem. If the machine is not working fine with a twin needle, check if the threads are not twisted. Another reason could be that the needle is inserted too high or too low. Check that as well.

sewing_patterns
sewing_patterns

Then thread the needles, insert the bobbin and you are ready!

sewing_patterns
sewing_patterns

sewing_patterns

This technique provides you with a two parallel stitching lines on the right side and a zig-zag stitch underneath. It has elasticity and looks very neat. As you can see, even the most basic, non-electronic sewing machine can perform this task at ease! So there is actually no "high investment" barrier that could prevent you from developing your sewing passion. That is really good news, isn't?

sewing_patterns
sewing_patterns

You can use this stitch for sewing seams along raw edges and trimming the excess of seam allowances later. It can substitute an overlock in this way.

sewing_patterns
sewing_patterns

But you will most probably use it for top-stitching the hems.

sewing_patterns
sewing_patterns

Leave a Reply

error: