MySizePatterns

MySizePatterns kwam tot leven vanuit een passie voor het naaien en frustratie over een slechte pasvorm. Omdat passie en frustratie de gebruikelijke drijfveren zijn voor alle innovaties, heeft het hele proces geresulteerd in een innovatieve benadering van het patronen maken en kledingstukken naaien.

We nemen pasvormproblemen serieus en pakken de meest voorkomende pasvormproblemen in onze patronen aan. We maken patronen voor echte mensen, daarom presenteren we ze ook op gewone mensen. Bovendien gaan we, bewust tegen de huidige trends in, onze foto's niet "photoshoppen", we veranderen de verhoudingen van de mensen niet, we verwijderen de rimpels op de stoffen niet enz. Dus wat u hier ziet en krijgt - is een echte deal.

We hebben onze eigen formules voor het maken van patronen ontwikkeld op basis van enkele bekende, internationale systemen en benaderingen. Ze zijn allemaal (stress)getest, aangepast en verrijkt met onze innovatieve input en ten slotte: aangepast voor de feedback van onze enthousiaste testgebruikers (nogmaals bedankt!).

Al deze inspanningen hier om de PASVORM de echte koning te maken.

sewing_patterns

U vindt op onze site regelmatig nieuwe naaiprojecten en interessante naai-gerelateerde artikelen. Je kunt ook je opmerkingen geven, vragen stellen en met trots je projecten presenteren. We wachten ook op je op onze Fecebook My Size Patterns

We beginnen onze collectie met eenvoudige designs en doen ons best om u te helpen alle fasen van elk naaiproject in één keer goed te krijgen (dit is onze missie!). U zult dol zijn op deze basis (maar goedpassende) patronen die u snel kunt maken en lang dragen.

Je vindt hier elke maand minstens één nieuw project -  altijd met de Nederlandse versie van de foto naai-instructies. Download een overzicht van onze projecten (Patterns list download).

Neem contact Contact Us, volg onze Facebook My Size Patterns

We zijn echt enthousiast en blij dat je er bent!

Bereid je voor om versteld te staan en Welcome / Welkom to My Size Patterns .

MySizePatterns came to life from a passion for sewing and frustration about poor fit. As passion and frustration are the usual driving forces for all innovations, the whole process has resulted in an innovative approach to pattern making and sewing.

We take fitting issues seriously and address the most common fitting challenges in our patterns. We make patterns for real people, therefore we present them on regular people, too. Moreover, going against current trends we do not photoshop our photos, changing the proportions of the models, removing wrinkles on the fabrics etc. So what you see and get here is a real deal.

We have developed our own pattern making formulas deriving from and combining the best from some well known, international systems and approaches. All of them have been put to the (stress) test, adjusted, enriched with our innovative input and finally: fine-tuned for the feedback received from our enthusiastic test users (thanks once again!).

All these efforts to make here the FIT the real king.

sewing_patterns

You will find on our site new sewing projects and interesting sewing-related articles, on a regular basis. You will be also able to give your comments, ask questions and proudly present your projects. We hope to see you also on our Fecebook My Size Patterns

We start our collection with true wardrobe essentials and do our best to help you get all the stages a sewing project right first time (this is our mission!). You will love these basic (but well fitted) patterns for garments that you can quickly make and wear forever.

You will find here at least one new project each month -  always with a dedicated photo Full Sewing Guide. Download an overview or our current projects (Patterns list download).

Feel free to Contact Us, visit out Facabook page My SIze Patterns

We are truly excited and glad that you are here!

Prepare to be amazed and Welcome to MySizePatterns.

error: